První
ANTICOVID papír

Česká papírenská společnost SPM – Security Paper Mill a.s. vyvinula společně s Ústavem chemických procesu Akademie věd České republiky v.v.i papír, který má výrazné antivirové a antibakteriální účinky.

Anti covid papír
viry ničí ihned a dlouhodobě

ANTIVIROVÝ
ANTIBAKTERIÁLNÍ
NIČÍ KVASINKY

Zajištěný hygienický papír obsahuje plnivo, které je v hmotě papíru. Účinné látky mají dlouhodobý virucidní a antibakteriální účinek. Integrované pevně fixované plnivo brání uchování virů a množení bakterií po celou dobu životnosti produktu.

Anti covid papír zcela likviduje viry typu SARS-CoV-2 (covid 19). Testovaný vir SARS-CoV-2 (covid 19) je eliminován ze 70 % za prvních 10 minut styku s povrchem papíru. Virus covid je zcela eliminován do 30 minut.

Anti covid papír působí proti širokému spektru bakterií jako je MRSA nebo stafylokok zlatý. Testy prokázaly, že bakterie likvidovány prakticky ihned při styku s povrchem papíru.

Měření antivirového efektu

Náš papír přináší virucidní a antibakteriální účinek okamžitě a dlouhodobě. Účinné látky jsou v plnivu pevně vázány ve struktuře papíru.

Měření metodou Reed-Muench (10.7.2020, Ústav organické chemie AVČR)

Měření metodou Reed-Muench (10.7.2020, Ústav organické chemie AVČR)

Průběh koncentrace viru Covid-19
na povrchu ANTICOVID papíru (čas 30 minut)

Covid na Anticovid papíru v prvním okamžiku
0% BAKTERIE, 100% COVID
Covid na Anticovid papíru po 10 minutách
30% COVID
Covid na Anticovid papíru po 30 minutách
0% COVID

Účinná látka

Anti covid papír je unikátní tím, že účinná látka (komplex zinku a stříbra) je ve hmotě papíru trvale stmelena s vlákny papíru. Když se setká vir s plnivem v papíru, tak mu plnivo inhibuje buď DNA nebo polyprotein. Okamžitě nastane zničení viru covid 19.

Pevně fixované plnivo v papírové hmotě brání uchování virů a množení bakterií po celou dobu životnosti produktu. Účinnou látku nelze setřít ani umýt. Je pevně stmelena do vláken papíru.

Technologie výroby

Česká papírenská společnost SPM- Security paper Mill a.s. zahájila společně s Ústavem chemických procesů Akademie věd České republiky v.v.i. rámci projektu Technologické agentury České republiky v roce 2015 vývoj a výzkum papírů se specifickými účinky proti bakteriím, které jsou původcem infekčních onemocnění. Proces výroby papíru, kde je účinná látka ve hmotě stmelena společně s papírovými vlákny, je výstup společného výzkumu a vývoje nových inovativních materiálů. Proces výroby a trvalou fixaci látky v hmotě papíru umožnil rozšířit účinek papíru o komplex látek, které ničí viry.

Ústav chemických procesů Akademie věd České republiky v.v.i
https://www.icpf.cas.cz/
oddělení environmentálního inženýrství
Jiří Sobek

Plnivo s nanostrukturními komplexy kovů má podobu prášku, zde snímek komplexů z elektronového mikroskopu.

Anticovid paper - nanostruktury

Antivirový efekt

Stabilita viru SARS-CoV-2 je podobná původnímu viru SARS. Studie National Institutes of Health, CDC, UCLA a Princeton University, publikované v časopise The New England Journal of Medicine prokazují, že virus způsobující koronavirové onemocnění (COVID-19) je několik hodin až dní stabilní v aerosolech a na površích různých materiálů. Původce závažného akutního respiračního syndromu koronavirus SARS-CoV-2 byl detekovatelný v aerosolech až tři hodiny, na mědi až čtyři hodiny, na kartonu až 24 hodin a až dva až tři dny na plastu a nerezové oceli. Výsledky studie o stabilitě viru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, prokazují, že lidé se mohou infikovat nejenom kapénkami vzduchem, ale i dotykem prostřednictvím kontaminovaných předmětů. Papír vyráběný z vláken je svou strukturou velmi příznivým prostředím pro viry mikroskopické velikosti.

Anti covid papír s obsahem virucidního plniva účinkuje na SARS-CoV-2 tak, že i velmi vysoká koncentrace viru je okamžitě redukována za dobu 10 minut na 30 %. Za dalších 20 minut dochází k úplnému zničení viru covid na povrchu papíru.

Působení papíru Anti covid papíru na bakterie je ještě účinnější, neboť jsou hubeny okamžitě při styku s povrchem papíru s účinností 99 %.

Účinná látka ve hmotě papíru působí dlouhodobě. Je pevně stmelena do vláken struktury papíru, proto působí na každý vir, který ulpí na papíru. Látka je stabilní a nijak nedegeneruje, proto účinkuje po celou životnost papírového výrobku.

Jak dlouho zůstává koronavirus SARS - COVID-2
aktivní na vybraném povrchu?

Antivocid papír SPM 30 minut
Papír a karton Až 24 hodin
Nerezová ocel a plast Až 72 hodin

Dlouhodobý a okamžitý účinek

 • Virus SARS CoV 2 (COVID 19) a bakterie gramnegativní a grampozitivní na papíru
 • Okamžitý účinek 100% bakterií uhyne
 • Virus SARS –CoV- 2 (COVID 19) po 10 minutách je eliminován na 30%
 • SARS CoV 2 (COVID 19) po 30 minutách je zničeno 100% virů

Komu slouží Anticovid papír?

Veřejná správa, policie a vojsko:

 • zajištění bezpečnosti účastníků schůzí a mítingu
 • udržení kontinuity pracovních skupin bez rizika přenosu infekce
 • zabezpečené dokumenty proti nákaze

Praktické využití:

 • Formuláře a dokumenty
 • Náhrada offsetového papíru
 • Obálky na dokumenty
 • Archivní papír

Zdravotnictví

Medicínská pracoviště s potencionálním vysokým výskytem nozokomiálních infekcí.

Praktické využití:

 • Balení zdravotních potřeb
 • Zdravotní dokumentace
 • Recepty

Benefity

 • Dlouhodobý hygienický efekt -  trvalá účinnost látky v papíru po celou dobu životnosti
 • Preventivní ochrana před přenosem infekcí bakteriálního původu
 • Zvýšená ochrana osob pracujících s dokumentací na papírovém médiu
 • Zdravotně nezávadný díky pevné fixaci účinné látky v papírové struktuře
 • Zdravotně bezpečný hygienický balící papír, který lze libovolně potisknout
 • Papír je vyráběn v rolích v různé gramáži, proto má široké využití

AKTUALITY - MÉDIA

TV záznam ze zpravodajství - anticovid papír zahájení výroby